menu logo

Brede School Veldhoven

Kinderen op de basisschool maken grote ontwikkelingen door. Emotioneel, fysiek en mentaal verandert er veel. Daarin wil je natuurlijk de beste begeleiding en kansen bieden. Zo leert een kind zichzelf goed kennen: alle interesses, sterktes, maar ook punten die nog wat aandacht nodig hebben.

Brede School Veldhoven speelt hierop in. In opdracht van de gemeente Veldhoven bieden we een verbreding op het regulier basisonderwijs met verschillende projecten binnen en buiten school. Laagdrempelig en lokaal, zodat alle kinderen tussen 4-12 jaar uit de buurt mee kunnen doen.

Alles-in-één-concept

Bij de Brede School Veldhoven staat de totale ontwikkeling van ieder afzonderlijk kind centraal. We zijn onderdeel van Cordaad Welzijn, waardoor de lijnen met jeugdwerkers kort zijn. Ook werken we nauw samen met andere partners zoals GGD en Lumens.

Zo kunnen we een totaalervaring neerzetten. Een compleet dagarrangement waar basisonderwijs, opvang, zorg en vrije tijd samenkomen en elkaar versterken. Kinderen krijgen bijvoorbeeld les in een sport, leren meer over samenwerken en brengen dit in de praktijk op de opvang of thuis. Tegelijkertijd leren ze andere leeftijdsgenootjes kennen.

Spelenderwijs ontdekken

Binnen onze projecten werken we met thema’s uit sport-, of cultuuronderwijs. Ook burgerschap en gezond beleid vinden we belangrijk. Door een prettige mix van leren, ervaren en plezier maken kunnen kinderen laagdrempelig kennismaken met diverse activiteiten binnen Veldhoven. En hun eigen talenten ontdekken.

“De wereld van een kind houdt niet op bij de eigen voordeur”

In de praktijk

Wij werken op drie niveaus die elkaar onderling versterken:

1. Binnenschoolse projecten: themalessen op school, verzorgd door een (gast)docent tijdens reguliere lesuren. Toewerken naar een groot evenement ter afsluiting. Een waar feestje!
2. Buitenschoolse projecten: themalessen voor kinderen van school en uit de wijk, in samenwerking met buitenschoolse opvang en lokale partners als een sportvereniging of theater.
3. Doorstroom sport en cultuur: Hierna kan het kind doorstromen naar een vereniging met sport- of cultuurlessen.

Met deze aanpak kunnen kinderen proeven wat bij hen past, waar ze blij van worden. En we zien dat ze daarna ook gemakkelijker bij een vereniging of cursus gaan.

Daar doen we het voor:

Kinderen laten ontdekken waar hun talenten en passies liggen en ze de mogelijkheid geven hier vol voor te gaan.

Een greep uit onze projecten

- Veldhoven Danst
- Muziekimpuls
- Judo voor groep 3

Het lijkt er op dat javascript is uitgeschakeld in deze browser. Om de site optimaal te laten functioneren dient u javascript te activeren