menu logo

Woordenschat/Vocabulary

“NL: Op een speelse en interactieve manier beter Nederlands leren, dat is het doel van het Woordenschatproject van de Bibliotheek Veldhoven.

Het programma bestaat uit 5 bijeenkomsten en is gericht op kinderen met een niet-Nederlandse achtergrond en een beperkte Nederlandse woordenschat. Een lees- en mediaconsulent van de bibliotheek zorgt voor de begeleiding. Alle activiteiten starten met interactief voorlezen en vertellen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de Kamishibai, een Japans vertelkastje met vertelplaten. Na het voorlezen gaan kinderen zelf aan de slag met speelse taalopdrachten en ze krijgen na afloop een opdrachtje mee die ze thuis met hun ouders kunnen doen. Bovendien worden de ouders voor de laatste bijeenkomst uitgenodigd om met hun kind een deel van het programma te volgen.

EN: Improving Dutch vocabulary in an playful and interactive way, that’s the aim of the vocabulary project by Library Veldhoven.

The program consists of three activities and is aimed at children with a non-Dutch background and a limited Dutch vocabulary . A reading consultant from the library guides the activities. All activities start with interactive storytelling, using the Kamishibai, a Japanese ‘paper theater’. It uses illustrations from children’s books for storytelling. After that, the children will enjoy playful and educational games and activities focusing on language and words. Parent involvement is achieved through small home assignments as well as an invitation to participate the final of the 5 activities.”

Het lijkt er op dat javascript is uitgeschakeld in deze browser. Om de site optimaal te laten functioneren dient u javascript te activeren